Size bir telefon kadar yakınız
0262 644 75 75

YDS HAZIRLIK

Anasayfa » YDS HAZIRLIK

YDS Nedir?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YDS, ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi bir dil sınavıdır. Katılımcıların dilbilgisi, kelime, okuduğunu anlama ve çeviri becerilerini ölçen YDS çoktan seçmeli bir sınavdır.  

YDS, yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılır. Buna ilaveten, ilgili mevzuat gereği, doçent adayları ile doktora ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adayların da yabancı dil koşulunun sağlanması için YDS’ye girmeleri (veya eşdeğerlikleri kabul edilen uluslararası sınavlardan yeterli puan almaları) gerekmektedir.  

YDS sonuçları, yüksek lisans programlarına giriş için de kullanılabileceğinden, lisans programı mezunları ile lisans programlarında okuyan öğrenciler de bu sınava girebilirler.  

Ayrıca, yabancı dil testi sonucunun belirli ağırlıklarla katılarak hesaplandığı KPSS puan türleri, 2013 yılından itibaren ÖSYM tarafından uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) puanı ile ağırlıklandırılarak hesaplanmaktadır.  

Dilko YDS İngilizce Hazırlık Kursu  

Dilko YDS İngilizce Hazırlık Kursu, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (YDS) girecek adayların, İngilizce seviyelerine göre tüm ihtiyaçlarını belirli bir sistem içinde giderecek şekilde hazırlanmıştır. 

 Amaç adayların YDS’de daha yüksek doğru sayısına ulaşacak şekilde İngilizce dili ile ilgili eksiklerini tamamlamaktır.

Dilko YDS İngilizce Hazırlık Kursu’nda adaylar, 160 ders saatlik programa katılabilirler. Dilko yayın kurulu tarafından hazırlanan yayın setlerini kullandığımız programımızı 4 ana başlığa ayırabiliriz  

      Amaç adayların YDS’de daha yüksek doğru sayısına ulaşacak şekilde İngilizce dili ile ilgili eksiklerini tamamlamaktır.      Dilko YDS İngilizce Hazırlık Kursu’nda adaylar, 160 ders saatlik programa katılabilirler. Dilko yayın kurulu tarafından hazırlanan yayın setlerini kullandığımız programımızı 4 ana başlığa ayırabiliriz  

1. Dilbilgisi çalışmaları

  Alıştırma kitapları, yaprak testler, dilbilgisi konu anlatım kitabı ve soru bankaları ile desteklenen dilbilgisi çalışmalarımızda, İngilizce dilindeki tüm dilbilgisi konuları detaylı olarak incelenmekte ve öğrencilerin performanslarını en üst seviyeye çıkarmalarına imkan verecek şekilde ve sayıda alıştırma ve soru çözümü yapılmaktadır.  

   2. Kelime çalışmaları

 İleri düzeyde dil hakimiyetine ulaşabilmek için, öğrencilerin, girdikleri sınavlardaki kelime sorularını çözebilecek ve okudukları metinleri rahatlıkla anlayabilmelerini mümkün kılacak kadar kelime bilgisine sahip olmaları gerekir.  

 Dilko YDS İngilizce Hazırlık Kursu içinde yapılan çalışmalarla adayların 3000 kelimeyi etkin şekilde kullanabilecek seviyeye gelmeleri amaçlanmaktadır.    

  Titizlikle seçilmiş kelime listeleri üzerinden yapılan çalışmalarda, öğrenciler kelime alıştırma kitapları, kelime testleri, örnek cümle ve anlamların verildiği özel hazırlanmış sözlükler ve kelime çalışma derslerinde öğretilen kelime çalışma yöntemleri ile hedeflenen sayıda kelimeyi öğrenebilmektedirler.  

    3. Soru Tiplerine Yönelik çalışmalar

    Dilbilgisi ve kelime çalışmalarında belli bir seviyeye gelmiş öğrencilerin, girecekleri sınavda sorulan soru tipleri ile ilgili yeterince çalışma yapmış olmaları ve gerekli soru çözme tekniklerine sahip olmaları son derece önemlidir.   

   Dilko YDS İngilizce Hazırlık Kursu içinde soru tiplerine yönelik yaprak testler ve soru bankalar kullanılarak gerekli soru çözme teknikleri adaylara öğretilmektedir.  

    4. Deneme Sınavları çözümü

Dilbilgisi ve kelime çalışmaları ile İngilizce seviyesini; soru tiplerine yönelik çalışmalar ile soru çözüm tekniklerini geliştirmekte olan adayların, girecekleri sınava denk hazırlanmış ve benzer koşullarda uygulanan deneme sınavları ile de sınav pratiklerini geliştirmeleri gerekmektedir. 

Bu ihtiyacı giderebilmek için, Dilko YDS İngilizce Hazırlık Kursu içinde öğrencilerimiz, 10 adet deneme sınavına gireceklerdir (e-dilko).     Dilko YDS İngilizce Hazırlık Kursu’na katılan öğrencilerimiz, e-dilko olarak adlandırılan Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi ile çalışma fırsatı bulacaklardır.   

   E-dilko sistemi içinde öğrenciler, öğretmenleri ile mesajlaşabilir, doküman paylaşımında bulunabilir ve video destek derslerini izleyebilir.   

   Ayrıca sistem içinde deneme sınavı uygulamaları/ çözümleri, kurumsal duyurulara ve öğrenciler ile ilgili raporlara ulaşabilme gibi farklı seçenekler de bulunmaktadır.  

   YDS Soru sayısı- YDS puan sistemi YDS Puan hesaplama  

YDS’de 80 soru vardır ve her bir doğru cevabın değeri 1.25 puan üzerinden hesaplanmaktadır (1.25 x 80 = 100).

Buna göre, 100 üzerinden 65 puana ihtiyaç duyan bir doçent adayının, YDS sınavında en az 52 doğru cevap bulması gerekmektedir (52 x 1.25 = 65).

Soru türleri arasında puan değeri açısından fark olmayıp herhangi bir kelime sorusunun değeri (1.25 puan) ile herhangi bir metin inceleme sorusunun değeri (1.25 puan) eşittir.