Size bir telefon kadar yakınız
0262 644 75 75

İŞ İNGİLİZCESİ

Anasayfa » İŞ İNGİLİZCESİ

Şirket Çalışanlarına İngilizce Eğitimi Şirketlere verilen yabancı dil programlarımızda ilk adım, şirketin mensuplarının bu eğitimi almak istemesindeki amacının ve beklentilerinin saptanmasıdır.

Bunu, şirket çalışanlarının mevcut dil düzeylerinin belirlenmesi, amaca ve düzeylere uygun müfredat oluşturulması izler.

 Özellikle uluslararası çalışmaların yoğunlaştığı günümüzde İngilizcede de tıpkı Türkçedeki gibi her meslek alanına göre değişen kullanım şekilleri, terimler, kalıplar vardır.

 İş yazışmaları, konferanslar, toplantılar ve sunumlarda aktif olarak bulunan çalışanların gerek kariyerleri gerekse firmalarının lehine çalışabilmeleri adına bu alanlarda yeterli dil seviyesine gelmiş olmaları mühimdir.

Uzman eğitim kadrolarımız ve profesyonel ekibimizin gelişimlerini sürekli olarak takipte tuttuğu firma çalışanları için düzenlenecek kursun süresi, gün ve saatleri, içerik vb. ayrıntılar şirket yetkilileri ile birlikte belirlenir. Gerekli görüldüğünde firmaya özel; müfredat oluşturulur. 

Dilko’da yıllardır pek çok kurum ve kuruluşa Genel İngilizcenin yanı sıra hukuk, tıp, havacılık, denizcilik, dış ticaret ve tekstil gibi birçok alanda İş İngilizcesi eğitimi verilmektedir.

Birlikte çalıştığımız firma mensuplarının öncelikle İngilizce seviye ve becerilerini belirleriz. Daha sonra ise eğitimlerine, meslek alanlarına göre ihtiyaç duyabilecekleri güncel kullanım şekilleri ile harmanladığımız özel bir müfredat ile devam ederiz.

Böylece, eğitim süresince Genel İngilizce seviyesi arttırılırken, bir yandan da iş sebebiyle gerekebilecek teknik bilgilere aşinalık kazandırırız. Burada önemli olan eğitimin amaç ve hedeflerini doğru belirlenmesidir.